Algemene voorwaarden

Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur (eerste herziening, juli 2013), zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.